Handelsbetingelser & persondatapolitik

Herunder ses de gældende betingelser for handel med MTBGuideSilkeborg


Handlen på www.mtbguidesilkeborg.com foreståes af:

 • MTBGuideSilkeborg IVS, Moselundvej 3, 7442 Engesvang
 • CVR: 38 42 18 91
 • Etableringsår: 2017

Bank:

 • Jyske Bank
 • Reg, nr. 7241
 • Konto nr. 0001250284

Forbehold:

Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af skatter, afgifter og andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

Betalingsbetingelser:

Ved bestilling vil du modtage en faktura. Betalingsdatoen varierer afhængig af indhold i booking samt tidspunkt for bestilling, i forhold til arrangementet. Hos MTBGuideSilkeborg gælder følgende betalingsbetingelser:

Uden overnatning:

 • Ved bestilling mere mere end 30 dage før den aftalte dato: Fakturaen skal betales inden for 10 dage
 • Ved bestilling mellem 29 - 14 dage før den aftalte dato: Fakturen skal betales inden for 5 dage
 • Ved bestilling under 14 dage før den aftalte dato: Fakturaen skal betales straks

Med overnatning:

 • Ved booking mere end 30 dage før den aftalte dato: Fakturaen skal betales inden for 5 dage
 • Ved booking under 29 dage før den aftalte dato: Fakturaen skal betales straks

Afbestillingsbetingelser:

Skulle du mod alt forventning være nødsaget til at afbestille det bestilte arrangementet, så bedes du kontakte MTBGuideSilkeborg hurtigst muligt. Ved afbestilling varier den procentvise refundering, afhængig af indhold og tidspunktet for afbestilling, i forhold til arrangementet. Hos MTBGuideSilkeborg gælder følgende afbestillingsbetingelser:

Uden overnatning:

 • Ved afbestilling mere end 20 dage før den aftalte dato: 100 % refunderes
 • Ved afbestilling mellem 20 - 14 dage før den aftalte dato: 50 % refunderes
 • Ved afbestilling under 14 dage før den aftalte dato: 0% af beløbet refunderes

Med overnatning:

 • Ved afbestilling mere end 30 dage før den aftalte dato: 100 % refunderes
 • Ved afbestilling mellem 29 - 20 dage før den aftalte dato: 50 % refunderes
 • Ved afbestilling under 19 dage før den aftalte dato: 0% af beløbet refunderes

Aflysning af arrangementet:

Får en tur ikke fornøden tilslutning, kan vi aflyse turen eller foreslå tilrettede vilkår. Annullerer vi turen, meddeler vi dig dette straks og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb.

Leje af cykel:

Ved leje af cykel påkræves det hurtigst muligt at oplyse højden på deltagere, der skal leje en cykel. Dette skyldes at MTBGuideSilkeborg eksternt lejer cyklerne hos en samarbejdspartner. Derfor er cyklerne først endeligt booket ved angivelse af disse højder samt bekræftelse fra MTBGuideSilkeborg. Skulle det ske, at disse højderne ikke er oplyst til MTBGuideSilkeborg senest syv dage før turens start kan det være, at der ikke vil være tilgængelige cykler. I dette tilfælde frasiger kunden sig retten til at få refunderet det betalte beløb.

Husk at passe på vores cykler:

Vi går altid meget op i at vores kunder får en god oplevelse på vores udlejningscykler. Derfor sørger vi altid for udlejningscykler af topkvalitet, hver gang du lejer en cykel. Samme kvalitet vil vi også gerne sikre for vores andre kunder, så de får den samme gode oplevelse som dig. Derfor kræver vi også, at du behandler vores udlejningscykler ordentligt, som var det din egen.

Vælter du, ridser eller bevidst forvolder skade på cyklen, skal du selv betale for at bringe den tilbage i den originale stand.

Overdragelse:

Du har mulighed for at overdrage din tur til en anden person. Ønsker du at gøre dette, skal det omgående meddeles til os. Du hæfter sammen med personen, som du overdrager rejsen til, for eventuelle restbeløb.

Delvis udnyttelse af arrangement:

Udebliver du fra de i arrangementet anførte ture, oplevelser, måltider, eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.

Deltagerens eget ansvar:

Som deltager skal du overholde lovgivning og øvrige gældende regler i området som besøges. Du skal rette dig efter givende regler og anvisninger givet af guiden og andre, som har forbindelse med arrangementets gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke dig fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at du påbegynder arrangementet. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler dig. Optræder der mangler hos vores guider eller samarbejdspartnere, har du pligt til på stedet at rette henvendelse til vores repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør du skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation.

Vores ansvar:

Lider du tab eller skade på dig selv eller eget udstyr som følge af fejl eller mangler ved arrangementet, begrænses vort ansvar i henhold til internationale konventioner. Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager eller udstyr og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed.

Alkohol og andre euforiserende stoffer:

Ved mistanke om en for stor indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer forinden og under arrangementet, beholder vi os retten til at annullerer arrangementet. Kunden frasiger sig dermed retten til at få refunderet det betalte beløb.

Reklamation:

Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter arrangementet afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.

Glemte sager:

MTBGuideSilkeborg og dens samarbejdspartnere er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter, udstyr eller lignende.

Billeder og videoer:

I forbindelse med vores arrangementer tillader vi os at tage billeder og videoer af deltagerne. Dette vil kun blive brugt til markedsføring på hjemmeside og sociale medier. Ønsker du ikke at medvirke på disse bedes du henvende dig til MTBGuideSilkeborg inden arrangementet.

Ordrebekræftelse og betaling:

Når vi har modtaget din bestilling af arrangement, får du tilsendt en faktura, til den oplyste mail, med det samlede beløb. Vi anbefaler, at du betaler fakturaen hurtigst muligt og gemmer denne faktura, som er din ordrebekræftelse.

Persondatapolitik:

For at bestille et arrangement hos os på www.mtbguidesilkeborg.com har vi brug for følgende oplysninger: navn, mail, telefonnummer og i nogle tilfælde højde på deltagere. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kommunikere med dig i forbindelse med planlægning og betaling af arrangementet. Ligeledes tillader vi os efter arrangement, at sende en opfordring til anbefaling af MTBGuideSilkeborg. Ønskes dette ikke bedes du kontakte os før eller under arrangement.

De ansatte hos MTBGuideSilkeborg har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.mtbguidesilkeborg.com er MTBGuideSilkeborg IVS. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til MTBGuideSilkeborg videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Som registreret hos MTBGuideSilkeborg har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til MTBGuideSilkeborg via e-mail mk@mtbguidesilkeborg.com

Cookies:

www.mtbguidesilkeborg.com anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. 

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Webanalyse:

Vi går altid meget op i at forbedre din brugeroplevelse på www.mtbguidesilkeborg.com. Derfor benytter vi os af webanalyseværktøjer, hvilket betyder, at vi opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på hjemmesiden det forlades. Webanalyseværktøjerne anvendes kun med det formål, at optimere www.mtbguidesilkeborg.com og markedsføring.


Gavekort

Herunder finder du vilkår og betingelser for køb af gavekort hos MTBGuideSilkeborg. Nedenstående er en del af MTBGuideSilkeborg handelsbetingelser.

Generelt: 

Et gavekortet hos MTBGuideSilkeborg kan bruges på MTBGuideSilkeborg's ydelser. Gavekortet kan ikke deles op på forskellige ture, hvilket betyder at gavekortet skal benyttes på en gang. Hvis dit køb ikke dækkes helt af gavekortet, kan du benytte yderligere en betalingsløsning for at afslutte købet. Har du spørgsmål, så kontakt os her eller på tlf. 51 50 10 08. Gavekortet kan ikke byttes til kontanter. 

Betaling:

MTBGuideSilkebog accepterer kun betaling for gavekort via faktura. Har du spørgsmål til betaling, så er du velkommen til at kontakte os her.

Levering:

Ved bestilling af gavekort modtager du gavekortet 1-3 hverdage efter, du har betalt. MTBGuideSilkeborg er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser i forbindelse med leveringen. Gavekortet bliver sendt til den oplyste e-mailadresse. Derfor er du forpligtet til at oplyse en korrekt e-mailadresse til leveringen. Hvis e-mailadressen, du har oplyst, ikke kan bekræftes, forbeholder MTBGuideSilkeborg sig retten til at tilbageholde leveringen af gavekortene.

Gyldighed:

Gavekortene er gyldige i et år fra købsdato. Når et gavekort er udløbet, kan det ikke bruges til køb, genaktiveres eller refunderes. (se udløbsdato på gavekort).

100 % returret:

I henhold til dansk lovgivning har du 14 dages fortrydelsesret (14 hverdage fra den dag, din bestilling blev leveret), hvor du kan annullere din bestilling på gavekort, der er købt online, og få det fulde beløb refunderet, eksklusive leveringsomkostninger for returnering af kortet, hvis der er opstået sådanne omkostninger.

Hvis du ønsker at returnere gavekort, kan du kontakte os her.

Begrænset ansvar:

MTBGuideSilkeborg kan ikke holdes ansvarlige for gavekortene, når de først er aktiveret, og derefter bliver væk, stjålet, inaktiveret eller beskadiget. Betragt dine gavekort som kontanter.


Har du et spørgsmål?

Vi er kun ét klik væk