Handelsbetingelser & persondatapolitik


Handelsbetingelser

Handlen på www.mtbguidesilkeborg.com foreståes af:

MTBGuideSilkeborg IVS, Moselundvej 3, 7442 Engesvang

CVR: 38 42 18 91

Etableringsår: 2017

Bank:

Andelskassen

Reg, nr. 5955

Konto nr. 0004030540

1. Generelt

1.1

Nedenstående betingelser er gældende for enhver aftale indgået med MTBGuideSilkeborg IVS. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet på denne side, samt gældende lovgivning. Er der modstrid mellem betingelserne og aftalegrundlag, har vilkårene i aftalegrundlaget forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

1.2

Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, inkl. moms.

1.3

Efter godkendt booking fremsendes faktura, til den oplyste mail, med 8 dages betaling. Når betaling er modtaget og registreret, er der indgået en bindende aftale. Fakturaen vil herefter fungere som ordrebekræftelse for bookingen.

1.4

Med mindre andet er aftalt, forbeholder MTBGuideSilkeborg IVS sig retten til at benytte kunden som reference og tage billeder og videoer af deltagerne, i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, sociale medier og hjemmeside. Ønsker kunden ikke at medvirke i ovenstående skal dette meddeles til MTBGuideSilkeborg IVS og dens medarbejdere inden arrangementets start.

1.6

MTBGuideSilkeborg IVS er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af MTBGuideSilkeborg IVS forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

2. Pris og betalingsbetingelser

2.1

Alle produkter faktureres forud på dagen ved aftaleindgåelse. Aftalen mellem MTBGuideSilkeborg IVS og kunden er bindende

2.2

Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dage efter fakturaens udstedelse.

2.3

Med mindre andet er aftalt opkræves det fulde beløb ved bestilling.

2.4

Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder MTBGuideSilkeborg IVS sig retten til at suspendere eventuelle ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Yderligere vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndte måned (reguleres efter Nationalbankens officielle morarente).
Ved manglende betaling overføres udestående til vores en samarbejdspartner, som forestår rykkerproces og efterfølgende indkrævning.

2.5

Ved køb af ydelser hos MTBGuideSilkeborg IVS, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres.

3. Forbehold

3.1

MTBGuideSilkeborg IVS tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Ligeledes tages der forbehold for prisændringer forårsaget af skatter, afgifter og andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

4. Afbestilling

4.1

Såfremt kunden ønsker at afbestille bookingen, skal kunden give MTBGuideSilkeborg IVS besked hurtigst muligt. Ved afbestilling varier den procentvise refundering, afhængig af indhold og tidspunktet for afbestilling, i forhold til bookingen. Hos MTBGuideSilkeborg IVS gælder følgende afbestillingsbetingelser:

 • Ved afbestilling mere end 30 dage før den aftalte dato: 50 % refunderes
 • Ved afbestilling under 30 dage før den aftalte dato: 0 % refunderes

Ved bookinger der indeholder ydelser, som ikke kan afbestilles, kan der forekomme fuld betaling.

5. Aflysning

5.1

Bookingen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som MTBGuideSilkeborg IVS og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse. MTBGuideSilkeborg IVS er ikke ansvarlig for force majeure - således blandt andet, men ikke udelukkende - underleverandørers eventuelle betalingsstandsninger, konkurser, aflysninger af arrangementer, uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v. I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. MTBGuideSilkeborg IVS kan aldrig gøres erstatningsansvarlige for beløb udover det beløb der er betalt for bookingen.

6. Leje af cykler

6.1

Ved leje af cykel påkræves det at oplyse højden på deltagere, der skal leje en cykel. Såfremt dette ikke er oplyses skriftligt til MTBGuideSilkeborg IVS kan cyklerne ikke lejes.

6.2

Ved leje af cykel er det påkrævet kunden at aflevere cyklen i samme stand som den blev lejet i. Kunden bliver ikke stillet til ansvar for almindelig slid. Kunden er ansvarlig og hæfter for enhver eller ethvert misbrug, konsekvens, krav, årsag til handlinger, tab, erstatningsansvar, materiel skade, personskade, udgift og omkostning, straf eller udbetaling af hvilken som helst slags eller type, der er relateret til en stjålet eller mistet cykel.

7. Overdragelse

7.1

Kunden har til enhver tid mulighed for at overdrag bookingen til en anden person. Dog skal dette meddeles hurtigst muligt til MTBGuideSilkeborg IVS. Kunden hæfter sammen med personen, som bookingen overdrages til, for eventuelle restbeløb.

8. Delvis udnyttelse af arrangement:

8.1

Udebliver kunden fra de i bookingen anførte ydelser eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.

9. Kundens ansvar

9.1

Det er påkrævet kunden at overholde lovgivningen og øvrige gældende regler i området som besøges. Kunden skal rette sig efter givende regler og anvisninger givet af medarbejderen hos MTBGuideSilkeborg IVS og andre, som har forbindelse med bookingens gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, er MTBGuideSilkeborg IVS berettiget til at aflyse bookingen eller udelukke kunden fra fortsat deltagelse, uden refundering. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler kunden. Optræder der mangler hos medarbejderen hos MTBGuideSilkeborg IVS eller samarbejdspartnere, er det påkrævet kunden at rette henvendelse til vores medarbejderen, der vil prøve at rette fejlen.

9.2

Ved mistanke om en for stor indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer forinden og under arrangementet er MTBGuideSilkeborg IVS berettiget til at aflyse bookingen, uden refundering. Eventuelle udgifter påhviler kunden.

9.3

Deltagelse i forbindelse med bookingen er på kundens eget ansvar. MTBGuideSilkeborg IVS påtager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for tab og fysiske og materielle skader (direkte eller indirekte) som opstår i forbindelse med bookingen f.eks. som følge af styrt eller tab af kontrol. Dette indbefatter, men er ikke begrænset til personskade på kunden eller 3.part, tab eller skade på ejendom, herunder beklædningsgenstande og udstyr.

9.4

MTBGuideSilkeborg IVS og dens samarbejdspartnere er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter, udstyr eller lignende i forbindelse med bookingen.

10. Reklamation

10.1

Eventuel reklamation skal være MTBGuideSilkeborg IVS i hænde senest 5 dage efter arrangementet afslutning. Søgsmål mod MTBGuideSilkeborg IVS skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.

11. Gavekort

11.1

Et gavekortet hos MTBGuideSilkeborg IVS kan bruges på MTBGuideSilkeborg IVS ydelser. Gavekortet kan ikke deles op på forskellige bookinger, hvilket betyder at gavekortet skal benyttes på én gang. Hvis kundens køb ikke dækkes af gavekortet, kan kunden benytte en yderligere betaling for at afslutte købet. Gavekortet kan ikke byttes til kontanter. Ved indløsning af gavekort er booking bindende.

11.2

Efter bestilt gavekort fremsendes faktura, til den oplyste mail, med 8 dages betaling. Når betaling er modtaget og registreret, vil kunden modtage gavekortet hurtigst muligt til den oplyste e-mail. MTBGuideSilkeborg IVS er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser i forbindelse med leveringen. Hvis kunden har oplyst forkert e-mailadresse forbeholder MTBGuideSilkeborg IVS sig retten til at tilbageholde leveringen af gavekortet.

11.3

Gavekortene er gyldige i et år fra købsdato. Når et gavekort er udløbet, kan det ikke bruges til køb, genaktiveres eller refunderes.

11.4

I henhold til dansk lovgivning har kunden 14 dages fortrydelsesret, hvor kunden kan annullere bestillingen på gavekortet, der er købt online, og få det fulde beløb refunderet. Kunden hæfter selv for eventuelle leveringsomkostninger for returnering af kortet, hvis der er opstået sådanne omkostninger. Hvis kunden ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten, skal dette meddeles skriftligt til MTBGuideSilkeborg IVS.

11.5

MTBGuideSilkeborg IVS kan ikke holdes ansvarlige for gavekortene, når de først er gyldige, og derefter bliver væk, stjålet, inaktiveret eller beskadiget.

12. Nyhedsbrev

12.1

Hvis brugeren ønsker at tilmelde dig MTBGuideSilkeborgs nyhedsbrev, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet ved at klikke her. Vi deler ikke e-mail adresse med nogen, og man kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke afmeld i mailen eller ved at kontakte MTBGuideSilkeborg IVS, hvorefter alle personlige oplysninger vil blive slettet.

12.2

Rabatten der modtages ved tilmelding af MTBGuideSilkeborgs nyhedsbrev gælder ikke på allerede nedsatte priser, gavekort samt tilvalg. Rabatten gælder i 30 dage og kan ikke anvendes flere gange eller sammen med andre rabatter. Når man skriver sig op til VIP-klubben siger man samtidigt ja til at modtage vores nyhedsbrev.


Persondatapolitik


1. Hvad er cookies?

Stort set alle hjemmesider anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din egen computer, og som gør det lettere for dig at finde de websteder, som du allerede har besøgt tidligere. Der er ingen personlige oplysninger gemt i cookies, og de kan ikke indeholde virus. En cookie hjælper med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, og den giver mulighed for at forbedre brugeroplevelsen. Cookies kan være nødvendige for at en bestemt service på hjemmesiden kan leveres.

Når du besøger mtbguidesilkeborg.com, lagres der automatisk nogle cookies på din computer/smartphone. Disse cookies registrerer automatisk dine besøg, din IP-adresse samt data vedrørende de forskellige sider og tjenester, som du har besøgt på mtbguidesilkeborg.com. Disse oplysninger bliver ikke koblet op på dit navn og din mail, men indgår i min analyse af brugen af hjemmesiden.

Hertil bruger jeg analyseværktøjer som Google Analytics, Facebook Pixel og Hotjar, der er statistiske værktøjer, som hjælper mig med at forbedre brugeroplevelsen på mtbguidesilkeborg.com.

2. Er cookies farlige?

Nej. Cookies har fået et uheldigt ry for at være klassens slemme dreng. Intet kunne være mere forkert. Internettet som vi kender det i dag kunne slet ikke hænge sammen, hvis ikke cookies, limen, var til stede.

Cookies er i realiteten blot små tekstfiler med information. Når du går ind på et givent website, kan det huske dit log-in og dine præferencer som følge af den cookie, siden tidligere har lagt og nu eventuelt interagerer med.

Cookies kan nemlig, foruden at skabe statistik og huske dine passwords, bruges til at huske dine interesser og hvilke annoncer, du har set. På denne måde har annoncører mulighed for at målrette annoncer specifikt til dig, som du ikke har set før, og som de har en formodning for, at du har interesse i.

Hvis du har et problem med, at du får serveret relevante annoncer i stedet for tilfældige bannere på internettet, kan du med fordel slå dine cookies fra. Det gøres i din browsers indstillinger. Du skal dog så huske alle dine passwords og brugernavne selv og de fleste websites vil blive markant mindre brugervenlige.

3. Google Analytics

MTBGuideSilkeborg IVS bruger cookies fra Google Analytics. Dette er et statistikprogram, der tillader virksomheden at se, hvor lang tid, du bruger på mtbguidesilkeborg.com, hvilke sider du besøger og hvornår, du igen forlader siden igen. MTBGuideSilkeborg IVS kan ydermere se, hvilken browser du bruger, og hvilket operativsystem du sidder på. Cookies til Google Analytics bliver gemt i 26 måneder efter seneste besøg, hvorefter de automatisk slettes.

Hvad, MTBGuideSilkeborg IVS dog ikke kan se med cookies, er, hvem du er, præcis hvor i landet du er fra, din IP-adresse eller andre former for personhenførbare detaljer. De oplysninger er MTBGuideSilkeborg IVS heller ikke interesserede i. MTBGuideSilkeborg IVS holder alene statistik med Google Analytics for at forbedre den løbende udvikling af hjemmesiden, så den repræsenterer den bedste oplevelse for dig som bruger. Google får altså adgang til cookies, for at deres Analytics-tjeneste kan bearbejde data fra cookies.

4. Facebook Pixel

MTBGuideSilkeborg IVS benytter også en såkaldt Facebook Pixel. Dette er en cookie, som gør det muligt at annoncere mod tidligere besøgende, som må formodes at have en interesse i den besøgte sides produkter, ydelser og emner. Altså bliver cookies også brugt til at håndtere annoncering, og da MTBGuideSilkeborg IVS bruger Facebooks annonceværktøjer og Pixel, får Facebook på den måde også adgang til cookies herfra. Facebook Pixel-cookies gemmes i 360 dage.

5. LinkedIn conversion tracking

MTBGuideSilkeborg IVS benytter også en såkaldt LinkedIn conversion tracking. Dette er en cookie, som gør det muligt at annoncere mod tidligere besøgende, som må formodes at have en interesse i den besøgte sides produkter, ydelser og emner. Altså bliver cookies også brugt til at håndtere annoncering, og da MTBGuideSilkeborg IVS bruger LinkedIn annonceværktøjer og conversion tracking, får LinkedIn på den måde også adgang til cookies herfra. LinkedIn conversion tracking-cookies gemmes i 360 dage.

6. Hotjar

MTBGuideSilkeborg IVS benytter ligeledes programmet Hotjar, som gør det muligt, via anonymiserede data, at analysere, hvordan du klikker og bevæger dig rundt på mtbguidesilkeborg.com. Dette med henblik på at identificere muligheder for forbedringer på hjemmesiden. Altså bliver Hotjar brugt til at forbedre hjemmesidens brugeroplevelse. Dataene i Hotjar gemmes i 360 dage.

7. Hubspot

MTBGuideSilkeborg IVS opbevarer data om dig i kontaktdatabasen Hubspot, så længe du fortsat interagerer med MTBGuideSilkeborg IVS. Én gang hvert 5 år bliver kontaktbasen ryddet op, hvor inaktive brugere bliver slettet. Du er en inaktiv bruger, hvis du ikke interageret med MTBGuideSilkeborg IVS i mindst 5 år.

8. Dineo

Firma- og persondata lagres i 3. parts regnskabsprogram, Dinero.dk, som MTBGuideSilkeborg IVS benytter til bogføring og fakturering, i op til 5. år efter dansk bogføringslov og kan derfor ikke anmodes om at blive slettet. Der kan bedes om indsigt i disse data fra 3. part ift. hvordan de indhenter data. Kontakt da Dinero.

9. Mailchimp

MTBGuideSilkeborg IVS bruger MailChimp som platform for udsending af nyhedsbreve og andre relevante mails. Du kan til en hver tid opsige dit nyhedsbrevabonnement ved at afmelde via link nederst i nyhedsbrevet. Herefter vil vi slette dine oplysninger inden for 14 dage. Kontakt MTBGuideSilkeborg IVS hvis du ønsker, at vi skal gøre det med det samme.

10. TripAdvisor

MTBGuideSilkeborg IVS bruger TripAdvisor, efter hver afholdt booking, til at sende invitationer til tidligere kunden, med henblik på at vurdere MTBGuideSilkeborg IVS på TripAdvisors hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TripAdvisor dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

11. TrustPilot

MTBGuideSilkeborg IVS bruger TrustPilot, efter hver afholdt booking, til at sende invitationer til tidligere kunden, med henblik på at vurdere MTBGuideSilkeborg IVS på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

12. Tredjepartdata behandlere

Der anvendes systemer fra tredjepart, som behandler personlige data på vegne af MTBGuideSilkeborg IVS. Disse tredjeparter er udvalgt med fokus på at de kan overholde bestemmelser og lovgivning i Danmark. Alle tredjeparter er som udgangspunkt placeret i Danmark og er underlagt den danske lovgivning. Tredjepart der er placeret i USA, er i overensstemmelse med EU-U.S Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) .

 • Google (Privacy policy, USA)
 • Hotjar (Privacy policy, USA)
 • LinkedIn (Privacy policy, USA)
 • Mailchimp (Privacy policy, USA)
 • HubSpot (Privacy policy, USA)
 • Facebook (Privacy policy, USA)
 • TripAdvisor (Privacy policy, USA)
 • Dinero (persondataloven, Danmark)
 • TrustPilot (persondataloven, Danmark)

13. Ansøgninger

Ved opfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning og evt. bilag, så længe rekrutteringsprocessen står på. Herefter vil de blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning i seks måneder efter modtagelsen. Herefter sletter vi ansøgningen samt evt. bilag.

14. Beskyttelse af personlige oplysninger

Hos MTBGuideSilkeborg IVS behandles dine personoplysninger fortroligt. Den dataansvarlige på mtbguidesilkeborg.com er Mark Lundgaard Knudsen og MTBGuideSilkeborg IVS.

MTBGuideSilkeborg IVS opbevarer de kontaktoplysninger, du giver når du booker en ydelse hos MTBGuideSilkeborg IVS. Dette kan ske dels over telefonen, men også gennem henvendelse via e-mail eller ved at udfylde en kontaktformular på hjemmesiden. Når du henvender dig hos MTBGuideSilkeborg IVS med henblik på en forespørgsel eller booking lagrer vi følgende oplysninger for at et forløb kan gå i gang.

 • Navn på kontaktperson (fornavn og efternavn)
 • Navn på modtager af gavekort, hvis dette bestilles
 • Højde på deltagere, hvis der skal lejes cykler
 • Relevante oplysninger om dig som vi noterer fra indledende samtale over telefonen eller fra indsendt email/kontaktformular
 • E-mail
 • Telefonnummer

Disse oplysninger er nødvendige for at MTBGuideSilkeborg IVS kan sikre den bedst mulige kommunikation, kundeservice og for at hjælpe dig bedst muligt. Persondata behandles fortroligt og data sendt via hjemmesiden er krypteret via et SSL-cerfikat. Ved datalæk vil du som bruger blive informeret. Du har som bruger, på mtbguidesilkeborg.com, altid mulighed for at få udleveret og slettet data, der er gemt om dig. Ønskes dette bedes du kontakte mig MTBGuideSilkeborg IVS


Har du et spørgsmål?